Table of Contents:

 1. Hvor meget er en π?
 2. Hvor mange decimaler er der i tallet π?
 3. Er pi et uendeligt tal?
 4. Hvordan har man fundet pi?
 5. Hvordan finder man en cirkels radius?
 6. Hvad er radius i anden?
 7. Hvem opfandt cirklens areal?
 8. Hvem opfandt Phi?
 9. Hvem fandt pi?
 10. Hvad er brøken for pi?
 11. Er pi græsk?
 12. Hvordan finder man radius af en omkreds?
 13. Hvordan finder man radius af en cirkel ud fra areal?
 14. Hvordan finder man radius i 2?
 15. Er radius i anden det samme som diameter?

Hvor meget er en π?

Pi er en matematisk konstant, oprindeligt defineret som forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter. Når man begynder med matematik i folkeskolen, introduceres eleverne til pi som en værdi på 3,14, men dette er ikke hele sandheden - blot en tilnærmelse.

Hvor mange decimaler er der i tallet π?

Pi skrives med det græske bogstav π. π = 33899060170679…. Pi er en matematisk konstant med uendeligt antal cifre.

Er pi et uendeligt tal?

Pi er et bestemt tal og en matematisk konstant, som har en værdi på 3,14159 og uendeligt mange decimaler efter sig. Konstanten er defineret som forholdet mellem en cirkels omkreds og diameter, som også svarer til længden af omkredsen divideret med længden af diameteren.

Hvordan har man fundet pi?

Archimedes beregnede π ved at tilnærme cirklen med ind- og omskrevne regulære 96-kanter (polygoner). Han fandt, at værdien lå mellem 223/71 og 22/7. Han fandt også bedre tilnærmelser, men de 22/7 er helt op til lommeregnernes tid blevet brugt som praktisk tilnærmelse.

Hvordan finder man en cirkels radius?

Sådan finder du radius af en cirkel Hvis du har diameteren, så kan du blot dividere denne med 2 også har du radius. Radius er jo som bekendt fra cirklens yderpunkt indtil midten (altså en halv diameter).

Hvad er radius i anden?

Arealet af en cirkel er pi gange radius i anden (A = π r²). Lær at bruge denne formel til at finde arealet af en cirkel, når du kender diameteren.

Hvem opfandt cirklens areal?

Archimedes, ca. 287-212 f.Kr., græsk matematiker, fysiker og tekniker.

Hvem opfandt Phi?

Pi Kronologi
Hvem?Hvornår?Pi/Antal decimaler
Ægypterneca. 2000 f. Kr.pi = 3,16045
Kinaca. 1100 f. Kr.pi = 3
Archimedes3. årh. f. Kr.pi = 3,1418 (gennemsnit)

Hvem fandt pi?

I den såkaldte Rhind-papyrus fra det gamle Egypten findes en indviklet beregning, der omregnet til vore dages decimaltal angiver værdien af pi til 3,16049 – et tal, der er mindre end en procent for stort. Endnu mere præcis var imidlertid den græske matematiker Arkimedes.

Hvad er brøken for pi?

Særligt i USA skrives datoen nemlig 3/14, og pi afrundet til de første to decimaler er netop 3,14. Pi er forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter. Hvis man vil finde en cirkels omkreds, skal man altså gange dens diameter med tallet pi. Men det er ikke derfor, pi er så fascinerende.

Er pi græsk?

Pi (Π π) er et græsk bogstav.

Hvordan finder man radius af en omkreds?

Hvis man kalder omkredsen af en cirkel for O og diameteren for d kan man finde en cirkels omkreds ved at gange d med π:
 1. O = d · π
 2. O = 2 · r · π
 3. O = 2 · π · r.
26. okt. 2010

Hvordan finder man radius af en cirkel ud fra areal?

Radius er lig med en halvdelen af diameteren. Diameteren er altså 10 over pi meter. Hvis vi vil finde radius, skal vi gange det med en halv. Vi har altså en halv gange 10 over pi, som er lig med en halv gange 10.

Hvordan finder man radius i 2?

Hvis du har diameteren, så kan du blot dividere denne med 2 også har du radius. Radius er jo som bekendt fra cirklens yderpunkt indtil midten (altså en halv diameter).

Er radius i anden det samme som diameter?

Da diameteren altid går igennem centrum, og radius går fra periferi til centrum, er det klart, at diameteren består af to radius linjer. På grund af denne direkte sammenhæng mellem diameter og radius er det næsten det samme at kende den ene som den anden, da beregning fra diameter til radius er helt ligetil.