Table of Contents:

 1. Hvad skal barnet hedde til efternavn?
 2. Hvem bestemmer barnets efternavn?
 3. Hvis man ikke kan blive enige om barnets navn?
 4. Hvordan får man sit gamle efternavn tilbage?
 5. Hvad må man ikke kalde sit barn i Danmark?
 6. Kan jeg ændre mine børns efternavn?
 7. Hvornår kan et barn skifte efternavn?
 8. Hvad hedder man hvis man ikke bliver navngivet?
 9. Hvad koster det ikke at navngive sit barn?
 10. Hvad koster det at få sit pigenavn tilbage?
 11. Hvad skal skiftes ved navneændring?
 12. Er der navne man ikke må hedde i Danmark?
 13. Hvor gammel skal man være for at skifte efternavn?
 14. Hvad koster det at skifte efternavn?

Hvad skal barnet hedde til efternavn?

Efternavn. Dit barn skal have et efternavn. Et efternavn er det navn, der står sidst i navnerækken og henviser normalt til din slægt. Dit barn kan kun have ét efternavn – dog kan to efternavne forbindes med en bindestreg.

Hvem bestemmer barnets efternavn?

Alle børn skal have et fornavn og et efternavn senest seks måneder efter, at de er født. Det er dig, eller jer, der har forældremyndigheden, som bestemmer, hvad barnet skal hedde.

Hvis man ikke kan blive enige om barnets navn?

Hvis I STADIG ikke kan blive enige, så er sidste udvej at slå plat eller krone. Eller putte jeres favoritnavne i en hat, og lade en anden (måske en storesøster eller -bror) trække navnet.

Hvordan får man sit gamle efternavn tilbage?

For at ændre dit fornavn, mellemnavn eller efternavn kræver det, at du sender en online ansøgning på borger.dk ved at logge ind med dit NemID. Du skal først trykke på “Familie og børn”, derefter “Navne og navneændring” og til sidst “Navneændring” for at komme ind på den rette side.

Hvad må man ikke kalde sit barn i Danmark?

Babynavne: Det dit barn ikke hedde
 1. 1) Lucifer.
 2. 2) Nutella.
 3. 3) Ikea.
 4. 4) Messiah (på dansk Messias)
 5. 5) Robocop.
 6. 6) Prince William.
 7. 7) Facebook.
 8. 8) Anal.

Kan jeg ændre mine børns efternavn?

Ændring af mellem- eller efternavn Har du fuld forældremyndighed, og er der ikke navnefællesskab, kan du til enhver tid ændre dit barns mellem- eller efternavn. Den anden forælder skal ikke give sit samtykke til navneændringen.

Hvornår kan et barn skifte efternavn?

Hvis barnet er under 12 år, kan han/hun blive bedt om at tilkendegive sin holdning til at skifte navn. Barnets holdning til navneændringen vil blive taget med i behandlingen af barnets ansøgning. Børn over 12 år, skal give samtykke til deres navneændring.

Hvad hedder man hvis man ikke bliver navngivet?

Alle skal have et navn Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn. Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

Hvad koster det ikke at navngive sit barn?

Derfor skal de torsdag i retten i Viborg, hvor de risikerer en månedlig bødestraf på 1000 kroner, indtil barnets navn er registreret. Ifølge den danske navnelov er forældre forpligtet til at registrere deres barns fornavn til personregistret, inden der er gået seks måneder fra fødslen.

Hvad koster det at få sit pigenavn tilbage?

Du kan søge om at ændre dit eget eller dit barns navn. Ønsker du at slette dele af dit navn eller efternavn, skal du også foretage en navneændring. En navneændring koster 500 kr.

Hvad skal skiftes ved navneændring?

Når din navneændring er registreret, kan du bestille nyt pas og kørekort med dit nye navn, hvis du ønsker det. Du kan vælge ikke at ændre navn i pas og kørekort, men du skal sørge for, at der er samme navn i dit pas og på din flybillet, hvis du skal rejse.

Er der navne man ikke må hedde i Danmark?

Der er i princippet ikke nogen begrænsning på antallet af fornavne, men der findes regler for, hvad du må hedde eller kalde dit barn. Som hovedregel du ikke vælge et navn, der kan være til ulempe for dit barn.

Hvor gammel skal man være for at skifte efternavn?

Hvis du er under 18 år, kan du ikke selv søge om navneændring. Det kan kun dem, der har forældremyndigheden over dig. Det vil typisk være din mor, din far eller begge to. Du bliver derfor nødt til at snakke med dem om det.

Hvad koster det at skifte efternavn?

Ønsker du at slette dele af dit navn eller efternavn, skal du også foretage en navneændring. En navneændring koster 500 kr.