Table of Contents:

  1. Hvad er tæthedsfunktionen?
  2. Hvad er en Punktsandsynlighed?
  3. Hvor stor er chancen for at slå en sekser?
  4. Hvad er en betinget sandsynlighed?
  5. Hvordan ser en normalfordeling ud?
  6. Hvad betyder binomial?
  7. Hvad er chancen for at slå 5 seksere?
  8. Hvad er stokastisk uafhængighed?

Hvad er tæthedsfunktionen?

En sandsynlighedstæthedsfunktion (eller blot tæthedsfunktion eller tæthed) kaldes også frekvensfunktionen og er en matematisk funktion, der er brugt inden for sandsynlighedsregning og matematisk statistik til at beskrive en absolut kontinuert stokastisk variabel.

Hvad er en Punktsandsynlighed?

Mens sandsynligheden for at få krone ligeledes bliver P(X=1) = 0,5. P(X=x) kaldes også for punktsandsynligheden. For punktsandsynligheder gælder at sandsynlig-heden for et hvilket som helst udfald(i mit eksempel plat og krone), skal ligge mellem 0 og 1(0​​ ≤​​ P(X=x)​​ ≤​​ 1).

Hvor stor er chancen for at slå en sekser?

Det betyder, at i gennemsnit vil vi slå en sekser 1 ud af 6 gange. Så hvis vi slår et meget stort antal gange med terningen, vil ca. 1/6 af kastene være en sekser.

Hvad er en betinget sandsynlighed?

Betinget sandsynlighed, sandsynligheden for, at en hændelse A indtræffer, når det vides, at hændelsen B er indtruffet. Den betegnes P(A|B), der læses "sandsynligheden for A, givet B", og er givet ved kvotienten P(A∩B)/P(B) - dvs.

Hvordan ser en normalfordeling ud?

En normalfordeling er en sandsynlighedsfordeling kendetegnet ved en klokkeformet tæthedsfunktion. Normalfordelingen er fastlagt ved middelværdien μ og standardafvigelsen σ . Middelværdien er X -værdien til det punkt hvor tæhedsfunktionen har sit maksimum og tæhedsfunktionen er symmetrisk omkring middelværdien.

Hvad betyder binomial?

Binomialfordelingen er en diskret fordeling inden for sandsynlighedsregning og beskriver en af de vigtigste diskrete sandsynlighedsfordelinger. Den beskriver sandsynligheden for at få k succeser i n uafhængige identiske forsøg.

Hvad er chancen for at slå 5 seksere?

Når vi nu har slået 30 gange med en terning, kan vi få et antal seksere (”succeser”) der ligger mellem 0 og 30, men det mest sandsynlige antal er omkring en sjettedel af gangene, altså 5 succeser.

Hvad er stokastisk uafhængighed?

Uafhængighed, stokastisk uafhængighed, i sandsynlighedsregning den egenskab ved en serie forsøg med tilfældige resultater, at kendskab til resultaterne af nogle af forsøgene ikke påvirker de sandsynligheder, der tillægges resultaterne af de øvrige: Selvom en roulette har vist rødt 10 gange i træk, er sandsynligheden ...