Table of Contents:

  1. Hvorfor skrumper hippocampus?
  2. Hvor i hjernen ligger hippocampus?
  3. Hvordan styrker man hippocampus?
  4. Hvad sker der når lillehjernen skrumper?
  5. Hvad er sensorisk cortex de sensoriske centres funktion?
  6. Er APD en diagnose?
  7. Hvad er APD?
  8. Hvad betyder Savante?

Hvorfor skrumper hippocampus?

I længerevarende stressede situationer bliver hippocampus belastet og fanget i en ond cirkel. I en sådan situation bliver de stresshormoner, som den normalt kan regulere, ødelæggende for hippocampus. På scanninger kan man se, at hippocampus på længere sigt skrumper.

Hvor i hjernen ligger hippocampus?

Hippocampus er et område af hjernen, som sidder i den mediale tindingelap. Vi har to hippocampi, en i hver hjernehalvdel. Navnet kommer af den kurvede form, der kan ligne en søhest (på latin hippocampus). Hippocampus er en del af hjernens limbiske system og spiller en rolle i vores orienteringsevne og hukommelse.

Hvordan styrker man hippocampus?

Når du bruger musklerne, er det ikke alene godt for kredsløbet og stresskontrollen. Din hjerne producerer yderligere nogle stoffer, som styrker nervecellerne og stimulerer til dannelse af nye neuroner i hippocampus. At være i god fysisk form giver også en række mentale gevinster.

Hvad sker der når lillehjernen skrumper?

Hjernesvind behøver ikke at give symptomer, men når hjernesvindet bliver mere udtalt opstår der symptomer, som ændret adfærd, ændret personlighed, emotionelle symptomer, træthed, apati, nedsat initiativ, nedsat hukommelse og koncentration, tale/sprogforstyrrelser, forvirrethed mv.

Hvad er sensorisk cortex de sensoriske centres funktion?

Det sensoriske cortex (sanse input) og det motoriske cortex (bevægelse output) ligger side om side i hjernen. Årsagen er, at de begge skal udveksle oplysninger for at du kan bevæge dig optimalt. Sensorisk input, som bl. a kommer fra synet, vestibulært, fra kroppens ledsanser, tryk og berøring mm.

Er APD en diagnose?

Nej da – for APD er ikke en ny diagnose, idet den blev an- erkendt som en officiel auditiv lidelse i Danmark allerede i 2006.

Hvad er APD?

APD (cAPD): Auditory Processing Disorder. Centralt betinget vanskelighed ved at bearbejde lydindtryk, hvilket giver høreproblemer trods normal funktion af de perifere hørebaner (mellemøre, indre øre og hørenerver). Begreberne APD og cAPD (Central Auditory Processing Disorder) anvendes synonymt i litteraturen.

Hvad betyder Savante?

Savant-syndrom er en tilstand hvor personen, som ofte er autist eller udviklingshæmmet, udvikler en eller flere helt usædvanlig avancerede evner inden for f. eks. musik, matematik, kunst eller hukommelse. Det ældre navn for tilstanden er idiot savant (fransk: vidende idiot).