Table of Contents:

 1. Hvad er konvergens?
 2. Hvad betyder at konvergere?
 3. Hvad betyder divergent og konvergent tænkning?
 4. Hvornår er noget konvergent?
 5. Hvad er divergens?
 6. Hvad er konvergens insufficiens?
 7. Hvad er konvergent og divergent?
 8. Hvad er konvergent udvikling?
 9. Hvad betyder divergens synonym?
 10. Hvad er prismer i briller?
 11. Hvad er manglende samsyn?
 12. Hvornår er en række konvergent?
 13. Hvad er konvergente arter?
 14. Hvad er divergerende?
 15. Hvad betyder divergens på dansk?

Hvad er konvergens?

Konvergens beskriver det, at to ting nærmer sig hinanden. Det er det modsatte af divergens. I biologi opstår konvergens når organismer fra forskellige udviklingslinjer i lang tid bliver udsat for lignende selektionstryk ved tilpasning til samme miljø.

Hvad betyder at konvergere?

convergere, af con- og vergere, hælde, vende sig; mods. divergere; især fagl.) nærme sig hinanden mere og mere; være rettet mod, løbe sammen i samme punkt. de, fra ethvert Punkt i Objektet divergent udgaaende Straaler, (må) konvergeres i Øiet.

Hvad betyder divergent og konvergent tænkning?

Divergens handler om den brede tilgang til en problemstilling. Mange løsninger og ideer er i spil. Kaldes også for horisontal tænkning. Konvergent tænkning anvendes i vurderende faser, hvor man samler, sorterer og vurderer de ideer man har skabt med den divergente tænkning i den kreative proces.

Hvornår er noget konvergent?

Konvergens, begreb af fundamental betydning i matematisk analyse, specielt i teorien for uendelige rækker. En følge af reelle tal x1,x2,... kaldes konvergent, hvis der findes et tal x, så tallet xn er vilkårligt tæt på x, blot n er tilstrækkelig stor.

Hvad er divergens?

Divergent, (af lat. divergens), afvigende; fjernende sig fra.

Hvad er konvergens insufficiens?

Nedsat evne i øjnene til at dreje indad mod hinanden Konvergens insufficiens er en meget almindelig lidelse, som oftest ikke har nogen årsag, men det kommer til syne ved at øjnenes evne til at dreje indad mod hinanden (konvergere) er nedsat.

Hvad er konvergent og divergent?

Den divergente tænkning skal åbne op for idéer, mens du med den konvergente tænkning skal fokuserer på at udarbejde et målrettet produkt. Begge tankeprocesser er vigtige for at nå i mål med et produkt, der kan løse problemet.

Hvad er konvergent udvikling?

Konvergens, konvergent udvikling, i evolutionslæren udvikling af strukturer med lignende udseende og funktion fra forskellige udgangspunkter. Konvergens opstår, når organismer fra forskellige udviklingslinjer i lang tid bliver udsat for lignende selektionstryk ved tilpasning til samme miljø.

Hvad betyder divergens synonym?

Divergent betyder omtrent det samme som Forskellig.

Hvad er prismer i briller?

Prismeglas bruges til at forhindre, at der opstår dobbeltsyn pga. af forkert muskelbalance, fx skelen. Prismer i briller fungerer ved at flytte billedet af genstanden. Billedet flyttes enten lodret eller vandret afhængigt af prismens retning og glassets styrke.

Hvad er manglende samsyn?

For at have samsyn skal man dels have normalt syn på begge øjne, og dels skal øjnene pege i samme retning. Man kan derfor få samsynsproblemer af to årsager: hvis man mister synet på det ene øje, eller hvis man begynder at skele .

Hvornår er en række konvergent?

Definition. En uendelig række a1 + a2 + a3 + ··· siges at være konvergent med summen s, hvis rækkens afsnitsfølge er konvergent med grænseværdi s, altså hvis sn går mod s når n går mod uendelig. En uendelig række, der ikke er konvergent, siges at være divergent.

Hvad er konvergente arter?

Konvergent evolution betyder, at to forskellige arter, der er fjernt beslægtet, udvikler det samme træk for at omstille sig til et givent miljø.

Hvad er divergerende?

Divergere, (af lat. divergere, af di- + vergere hælde, vende sig), fjerne sig fra hinanden; være af afvigende mening; være forskellige; det modsatte af konvergere.

Hvad betyder divergens på dansk?

Divergent, (af lat. divergens), afvigende; fjernende sig fra.