Table of Contents:

 1. Hvad betyder farverne hos tandlægen?
 2. Hvad er profylakse hos tandlægen?
 3. Hvad er en ifb?
 4. Hvad betyder rød gul grøn hos tandlægen?
 5. Hvem kan få gratis tandbehandling?
 6. Kan man bruge en anden tandlæge?
 7. Hvad er en profylakse?
 8. Hvor tit skal man have en tandrensning?
 9. Hvad betyder tandstatus?
 10. Hvad er en udvidet tandrensning?
 11. Hvordan leger man rød gul grøn stop?
 12. Kan man få lavet tænder på Tandlægehøjskolen?
 13. Hvad gør man hvis man ikke har råd til tandlæge?
 14. Kan ikke betale tandlægeregning?
 15. Hvor meget får man i løn som tandlæge?

Hvad betyder farverne hos tandlægen?

Siden april 2015 har tandlægerne inddelt alle patienter i henholdsvis en grøn, en gul og en rød kategori. Inddelingen af patienterne i grønne, gule og røde skal bruges, når tandlægen skal fastlægge, hvor ofte den enkelte patient skal have tjekket tænderne.

Hvad er profylakse hos tandlægen?

Profylakse beskytter mod karies og parodontose Årsagen til disse sygdomme er bakterier i tandbelægningen (plaque). Hvis disse bliver fjernet regelmæssigt, bliver tænderne ikke bare mere rene, men også lysere. Risikoen for karies synker og forhindrer på den måde parodontose.

Hvad er en ifb?

IFB (individuel forebyggende behandling) - Tandhuset.dk.

Hvad betyder rød gul grøn hos tandlægen?

Hvis du er gul eller rød patient, kan du få tandrensning med tilskud så ofte, som det ifølge tandlægens faglige vurdering er nødvendigt i forbindelse med undersøgelse eller kontrol (fokuseret undersøgelse). Hvis du er grøn patient, kan du maksimalt få tilskud til én tandrensning om året.

Hvem kan få gratis tandbehandling?

I dag får alle børn og unge i Danmark tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år. Når de fylder 18 år, overgår de til voksentandplejen og selv skal betale for at gå til tandlæge. Men fremover vil unge mellem 18 og 21 år også tilbudt gratis tandpleje.

Kan man bruge en anden tandlæge?

Du kan frit vælge mellem alle tandlæger, som er godkendt af regionen til at yde tandlægehjælp. Når du er over 18 år, skal du selv betale for undersøgelse og behandling hos tandlægen, men du får tilskud fra det offentlige til en række behandlinger: undersøgelse.

Hvad er en profylakse?

Profylakse (græsk: προφυλάσσω, "at bevogte på forhånd") er et medicinsk fagudtryk, der til daglig kaldes forebyggelse.

Hvor tit skal man have en tandrensning?

Det er derfor forskelligt fra person til person, hvor ofte det er nødvendigt at få renset tænder hos din tandplejer eller tandlæge. Nogle skal have en tandrensning 3-4 gange om året, andre skal hvert ½ år eller kan nøjes med en 1 gang om året.

Hvad betyder tandstatus?

En acceptabel sundhedstilstand i munden indebærer, at man: ikke har smerter, ubehag eller sygdomme i munden. har en ordentlig tyggefunktion. ikke har problemer med at kommunikere og have social omgang med andre pga.

Hvad er en udvidet tandrensning?

Ved en udvidet tandrensning fjerner vi bløde belægninger (plak) og tandsten samt misfarvninger på tandkronerne og i pochen (lommen der er mellem tand og tandkød) når denne er mindre end fem millimeter. Er den dybere, skal du have en tandrodsrensning. Behandlingen afsluttes med en afpudsning af tænderne.

Hvordan leger man rød gul grøn stop?

En deltager står i den ene ende med ryggen mod de øvrige deltager. Resten står på række ved siden af hinanden i den anden ende. Deltageren med ryggen mod de andre skal sige: ”rød-gul-grøn stop! ”. På ”rød- gul- grøn” må de andre deltager løbe frem.

Kan man få lavet tænder på Tandlægehøjskolen?

Tandbehandlinger på Tandlægeskolen fungerer således at behandlingen er gratis men patienten betaler selv for materialeforbrug. Det vil sige, at man som tommelfingerregel kommer til at slippe for halvdelen af regningen i forhold til at blive behandlet hos en almindelig tandlæge.

Hvad gør man hvis man ikke har råd til tandlæge?

Kommunen kan yde hjælp til din egen udgift til sygebehandling, medicin, tandbehandling og lignende, hvis du ikke selv har midler til at betale udgiften med. Det gælder uanset, om du får offentlig forsørgelse som for eksempel kontanthjælp, eller har en lav arbejdsindtægt. Hjælpen kan bevilges efter Aktivlovens § 82.

Kan ikke betale tandlægeregning?

Kommunen kan yde hjælp til din egen udgift til sygebehandling, medicin, tandbehandling og lignende, hvis du ikke selv har midler til at betale udgiften med. Det gælder uanset, om du får offentlig forsørgelse som for eksempel kontanthjælp, eller har en lav arbejdsindtægt. Hjælpen kan bevilges efter Aktivlovens § 82.

Hvor meget får man i løn som tandlæge?

PrivatKommune
Tandlæge57.238 kr.43.257 kr.