Table of Contents:

 1. Hvad betyder doxa og episteme?
 2. Hvad er et episteme?
 3. Hvad tænkte Sokrates?
 4. Hvad er vidensformer?
 5. Hvad er en habitus?
 6. Hvad er et felt Bourdieu?
 7. Hvad er Fronesis?
 8. Hvilken gift blev Sokrates tvunget til at drikke?
 9. Hvorfor kom Sokrates i fængsel?
 10. Hvad er tavs viden?
 11. Hvad er Bourdieus habitus?
 12. Hvad er Bourdieus teori?
 13. Hvad mener Bourdieu om felter?
 14. Hvad er habitus begrebet?
 15. Hvad er sokratisk spørgeteknik?

Hvad betyder doxa og episteme?

Doxa betyder "almen mening" eller "den offentlige mening" på klassisk græsk. Begrebet ortodoks kommer af ordet doxa. Både Platon og Aristoteles diskuterer begrebet, oftest kritisk. Platon beskriver doxa som modsat af episteme, altså sand viden.

Hvad er et episteme?

Episteme er epistemisk viden, som er knyttet til det teoretiske og videnskabelige område. Det primære formål med epistemisk viden er at få sikker og objektiv viden om det, der er uforanderligt i verden fx gennem analyse af en række forhold.

Hvad tænkte Sokrates?

Til forskel fra sofisterne stillede Sokrates sin uvidenhed til skue, og han tog sig ikke betalt for sine samtaler, men gik hellere barfodet og diskuterede udelukkende af glæde over samtalen. Når han stillede spørgsmål som "Hvad er sandhed?" eller "Hvad er retfærdighed?" gav han selv ingen svar.

Hvad er vidensformer?

Gustavsson kommer blandt andet ind på Aristoteles' tre vidensformer; teoretisk-videnskabelig viden (episteme), praktisk-produktiv kyndighed (techné) og praktisk-etiske klogskab (fronesis). Ifølge Qvortrup er der fire vidensformer, der dækker: kompetence, kvalifikationer, kreativitet og kultur.

Hvad er en habitus?

Ordet habitus er latin og betyder 'udseende, beskaffenhed', af habere 'have, holde, eje'; bruges både om ydre og indre tilstand.

Hvad er et felt Bourdieu?

Pierre Bourdieu definerer begrebet felt, på et analytisk plan, som en konstellation af objektive relationer mellem forskellige positioner. De objektive relationer eksisterer uafhængigt af individets bevidsthed eller vilje og defineres som relationer mellem forskellige positioner.

Hvad er Fronesis?

Fronesis betegner hos Platon den dyd, der beror på sindelag, og som er forudsætning for alle "borgerlige" dyder. Hos Aristoteles er betydningen som oftest indskrænket til "praktisk fornuft", dvs. fornuftens indsigt i, hvad der bør gøres i en given situation.

Hvilken gift blev Sokrates tvunget til at drikke?

I sin samtid var han en velkendt og kontroversiel skikkelse i Athen. I de urolige år efter Den Peloponnesiske Krig 431-404 f.v.t. blev han dømt til døden af en folkedomstol og tvunget til at drikke gift, ifølge traditionen skarntyde.

Hvorfor kom Sokrates i fængsel?

Sokrates blev i år 399 f. v. t. anklaget for "ugudelighed" og for at "fordærve ungdommen" - beskyldninger som ifølge gængs opfattelse var fabrikeret af snæversynede medborgere i hans samtid. Han blev herefter pålagt selv at eksekvere sin henrettelse ved at tømme et bæger skarntydesaft.

Hvad er tavs viden?

Tavs viden (en. Tacit Knowledge) er viden, som er svær at overføre fra én person til en anden ved hjælp af at skrive det ned eller verbalisere det.

Hvad er Bourdieus habitus?

Ifølge Bourdieu er alle mennesker udstyret med en habitus. Habitus kan forstås som det samlede sæt af erfaringer som den enkelte "opsamler" igennem tilværelsen. Bourdieus pointe er, at disse tidligere erfaringer hele tiden skaber det udgangspunkt, den enkelte har for at handle og foretage nye valg i tilværelsen.

Hvad er Bourdieus teori?

Bourdieus habitusteori er en socialiseringsteori, som forklarer, hvorledes barnet tidligt får nedlagt nogle fundamentale kriterier for at begå sig i og opfatte verden, og hvorledes individer gennem de fællesskaber eller sociale rum, de indgår i, udvikler virkelighedsnære kognitive handlestrategier.

Hvad mener Bourdieu om felter?

Pierre Bourdieu definerer begrebet felt, på et analytisk plan, som en konstellation af objektive relationer mellem forskellige positioner. De objektive relationer eksisterer uafhængigt af individets bevidsthed eller vilje og defineres som relationer mellem forskellige positioner.

Hvad er habitus begrebet?

Som begreb i nyere sociologi, især hos Pierre Bourdieu, betegner habitus de fælles adfærdsmæssige dispositioner og former for erkendelse, der knytter sig til bestemte sociale grupperinger, og som udløser forholdsvis ensartede handlingsmønstre.

Hvad er sokratisk spørgeteknik?

Den 'Sokratiske Dialektik' er så den særlige dialogform, som Sokrates anvendte overfor sine samtalepartnere, som han med sine spørgeteknikker langsomt, men grundigt førte igennem dybere undersøgelser af deres egne grundlæggende holdninger og overbevisninger.