Table of Contents:

  1. Hvad betyder Ypsilon?
  2. Hvad betyder omikron?
  3. Hvad hedder det første bogstav i det græske alfabet?
  4. Hvad betyder ordet Omega?
  5. Hvad betyder udtale?
  6. Hvad hedder vores alfabet?

Hvad betyder Ypsilon?

Ypsilon (Υ υ) er det tyvende bogstav i det Græske alfabet, det svarer til vores y.

Hvad betyder omikron?

Omikron (Ο ο) er et bogstav i det græske alfabet. Lyd som det latinske 'o'. Navnet kommer af ὂ μικρόν (o mikron) "lille o", som skal ses i modsætning til bogstavet Ω, ω, ὦ μέγα (o mega) "store o". Omikron betegnede i oldgræsk en kort vokal, mens omega var tegnet for en lang vokal med samme dannelsessted i munden.

Hvad hedder det første bogstav i det græske alfabet?

Det græske alfabets bogstaver
bogstavtalværdinavn, oldgræsk
Α, α1alfa
Β, β2beta
Γ, γ3gamma
Δ, δ4delta

Hvad betyder ordet Omega?

Omega (Ω ω) er et græsk bogstav. Dets lydværdi svarer nogenlunde til det danske bogstav "Å"s. Det er den lange form, hvor omikron er den korte. Ω bliver brugt inden for fysikken som symbol for ohm, som er SI-enheden for resistans.

Hvad betyder udtale?

Udtale er den talte form af et ord eller udtryk, og i dette tema kan man læse om sprogets lydside.

Hvad hedder vores alfabet?

Det latinske alfabet er det mest brugte alfabetiske skrivesystem i dag. Det udvikledes fra det vestlige græske alfabet (det cumaeïske alfabet fra Cumae i Syditalien). Det var modificeret af etruskerne, og romerne tilpassede det for at skrive på latin.