Table of Contents:

 1. Hvad gik middelalderens filosofi primært ud på?
 2. Hvad er filosofien?
 3. Hvad har filosofi med det antikke Grækenland at gøre?
 4. Hvordan startede filosofien?
 5. Hvad handler filosofi om?
 6. Hvilke opgaver har en filosof?
 7. Hvad er faget filosofi?
 8. Hvorfor spiller det gamle Grækenland en særlig rolle i forhold til filosofi?
 9. Hvad er navnet på den græske filosof som beskæftigede sig med især trekanter?
 10. Hvem er den største filosof?
 11. Hvad lærer man i filosofi?
 12. Hvad laver filosoffer i dag?
 13. Hvor arbejder filosoffer?
 14. Hvordan underviste Pythagoras?
 15. Hvad er navnet på den græske filosof?

Hvad gik middelalderens filosofi primært ud på?

Den tidlige middelalder Hans temaer er sandhed, Gud, menneskets sjæl, historiens mening, staten, synd og frelse. I tusind år blev hans bøger citeret i nærmet hvert eneste teologisk skrift. Under den karolingiske rænessance i slutningen af 8. århundrede og begyndelsen af 9.

Hvad er filosofien?

Filosofi er begrebslig tænkning i videste forstand. Man søger sandheden spekulativt ved at kombinere sanseindtryk, erindring, fantasi, erfaring, håb og fornuft. I praksis betyder det, at man kan filosofere om hvad som helst; hele tiden må de filosofiske svar dog kunne stå for en filosofisk kritik, dvs.

Hvad har filosofi med det antikke Grækenland at gøre?

Græsk filosofi opstod i det græske område af det vestlige Lilleasien i 500-t. f.Kr. Den ældste tænkning modtog stærke impulser fra babyloniernes og egypternes praktiske videnskaber (matematik og astronomi), men i sit sigte var den filosofisk, og det er ikke hensigtsmæssigt at sondre mellem filosofi og videnskab.

Hvordan startede filosofien?

Antikkens filosofi. Den vestlige filosofi anses generelt for at begynde i de græske byer i det vestlige Anatolien med Thales af Milet som var aktiv omkring 585 før vor tidsregning. Flere faktorer har været medvirkende til at filosofien opstod i Grækenland.

Hvad handler filosofi om?

Filosofi handler om mennesker, tænkning og verden i bredeste forstand. På uddannelsen arbejder du både teoretisk og praktisk med historisk og moderne filosofi, og du studerer fag som logik, videnskabsteori, teknologifilosofi, æstetik, etik og politisk filosofi.

Hvilke opgaver har en filosof?

Filosoffer uddannes til at skabe sig et overblik over alle discipliner, og til i det hele taget at tænke kritisk over alle konventioner, paradigmer, etc. En filosof af i dag er kort sagt specialuddannet i kritisk tænkning.

Hvad er faget filosofi?

Faget handler bl. a. om, hvordan filosofiske menneske- og virkelighedsopfattelser indgår i humanistiske, samfunds- og naturvidenskabelige fag. Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan tage på en gymnasial uddannelse.

Hvorfor spiller det gamle Grækenland en særlig rolle i forhold til filosofi?

Athen var på det tidspunkt den dominerende bystat i Grækenland. En teori om hvorfor den athenske kultur tilskyndede til filosofi henviser til at Athen var et demokrati. På den anden side er den græske filosofis filosofiske ideal ikke det politiske engagement.

Hvad er navnet på den græske filosof som beskæftigede sig med især trekanter?

Pythagoras fra Samos (født 570 f.Kr., død 495 f.Kr.) var en græsk filosof, mystiker, matematiker, musikteoretiker og musikterapeut.

Hvem er den største filosof?

Sokrates blev en af verdens absolut mest berømte filosoffer. Han levede i Grækenland i det 5. århundrede f.v.t.

Hvad lærer man i filosofi?

I filosofi beskæftiger du dig med filosofiske problemer og argumentation, og du lærer at diskutere filosofiske teorier og etiske dilemmaer. Har mennesket en fri vilje? Hvad er et godt samfund? Og hvordan er det muligt at vide noget?

Hvad laver filosoffer i dag?

Filosoffer uddannes til at skabe sig et overblik over alle discipliner, og til i det hele taget at tænke kritisk over alle konventioner, paradigmer, etc. En filosof af i dag er kort sagt specialuddannet i kritisk tænkning.

Hvor arbejder filosoffer?

Kandidater med baggrund i filosofi arbejder i en bred vifte af forskellige virksomheder og organisationer, f. eks. konsulenthuse, styrelser og ministerier, interesseorganisationer, forlag, NGO'er, som selvstændige konsulenter, biblioteker og forvaltninger.

Hvordan underviste Pythagoras?

Ligesom Sokrates blev undervist i filosofi af en kvinde, Diotima, blev det sagt, at Pythagoras lærte sine moralske doktriner af Themistoklea, der var præstinde ved oraklet i Delfi. Pythagoræerne lagde vægt på ægteskabelig troskab for både mænd og kvinder.

Hvad er navnet på den græske filosof?

Thales (f. Thales regnes for den første af de græske filosoffer som forlod de religiøse forklaringer på verdens fænomener. Som mange andre på sin tid, mente han at verden måtte være en enhed af et eller flere stoffer. For Thales var det grundlæggende stof som alting var opbygget af: Vand!