Table of Contents:

  1. Hvad hedder græske bogstaver?
  2. Hvad hedder det 24 bogstav i det græske alfabet?
  3. Hvad kalder man alfabetet?
  4. Hvor meget er rho?
  5. Er KSI et græsk tegn?
  6. Hvad er de tre alfabeter?
  7. Hvad kalder man bogstaverne i det danske alfabet?
  8. Hvad er det 20 bogstav i alfabetet?
  9. Hvordan ser bogstavet omikron ud?

Hvad hedder græske bogstaver?

Det græske sprog bliver skrevet i det græske alfabet. Det græske alfabet blev udviklet i klassisk tid (omkring det 9. århundrede f.Kr.)....
Klassiske bogstaver
Α α AlfaΒ β Beta
Γ γ GammaΔ δ Delta
Ε ε EpsilonΖ ζ Zeta
Η η EtaΘ θ Theta

Hvad hedder det 24 bogstav i det græske alfabet?

Det græske alfabets bogstaver
bogstavtalværdinavn, oldgræsk
Φ, φ500fi
Χ, χ600chi
Ψ, ψ700psi
Ω, ω800omega

Hvad kalder man alfabetet?

Det danske alfabet, vi bruger i dag, stammer fra det moderne latinske alfabet og har i dag 29 bogstaver, som du jo ved. I det danske alfabet har vi nemlig tilføjet Æ,Ø og Å. Når disse 3 bogstaver er tilføjet til sidst i alfabetet, kalder vi det “det dansk-norske alfabet”.

Hvor meget er rho?

For alternative betydninger, se Ro og Rho. Rho, ro (Ρ ρ) er det syttende bogstav i det græske alfabet, det svarer til vores r.

Er KSI et græsk tegn?

Ksi, xi, det 14. bogstav i det græske alfabet. Ksi skrives Ξ, ξ og har lydværdien /ks/.

Hvad er de tre alfabeter?

Det danske alfabet, vi bruger i dag, stammer fra det moderne latinske alfabet og har i dag 29 bogstaver, som du jo ved. I det danske alfabet har vi nemlig tilføjet Æ,Ø og Å. Når disse 3 bogstaver er tilføjet til sidst i alfabetet, kalder vi det “det dansk-norske alfabet”.

Hvad kalder man bogstaverne i det danske alfabet?

Alfabetet kaldes det dansk-norske alfabet, fordi det er ens for de to nordiske sprog dansk og norsk (både bokmål og nynorsk). Det svenske alfabet anvender Ä i stedet for Æ og Ö i stedet for Ø.

Hvad er det 20 bogstav i alfabetet?

Bogstavet T - Det 20. bogstav i alfabetet.

Hvordan ser bogstavet omikron ud?

Omikron (Ο ο) er et bogstav i det græske alfabet. Lyd som det latinske 'o'. Navnet kommer af ὂ μικρόν (o mikron) "lille o", som skal ses i modsætning til bogstavet Ω, ω, ὦ μέγα (o mega) "store o". ... Vokallængde er ikke længere en distinktiv egenskab i moderne græsk.