Table of Contents:

 1. Hvad er kommunisterne?
 2. Hvornår blev kommunisterne taget?
 3. Hvad skete der med kommunisterne efter den tyske invasion?
 4. Hvilket dansk parti bliver forbundet med kommunisme?
 5. Hvem er en del af Sovjetunionen?
 6. Hvad skete i Danmark i 1941?
 7. Er der et kommunistisk parti i Danmark?
 8. Hvem vandt Operation Barbarossa?
 9. Hvad var Tysklands egentlige mål med besættelsen af Danmark?
 10. Hvilket parti har traditionelt været bøndernes parti?
 11. Hvilke lande bestod Sovjetunionen af?
 12. Hvad var Soviet Union?
 13. Hvad er klassekamp socialisme?
 14. Hvornår er 1800 tallet?

Hvad er kommunisterne?

I politiske og sociale videnskaber er kommunisme (fra latin communis, dansk: fælles, universel) en social, politisk og økonomisk ideologi og bevægelse, hvis endelige mål er etableringen af det kommunistiske samfund, som er en socioøkonomisk orden struktureret med fælles ejerskab til produktionsmidlerne, fravær af ...

Hvornår blev kommunisterne taget?

Kommunistloven, egentlig Lov om Forbud mod kommunistiske Foreninger og mod kommunistisk Virksomhed var en dansk lov, der blev vedtaget 22. august 1941, som forbød kommunistiske partier og organisationer i Danmark, herunder først og fremmest Danmarks Kommunistiske Parti.

Hvad skete der med kommunisterne efter den tyske invasion?

Mange blev efterfølgende løsladt igen. Den 22. august 1941 blev anholdelserne og interneringerne lovhjemlede med tilbagevirkende kraft, da Rigsdagen vedtog den såkaldte kommunistlov, der blandt andet forbød alle former for kommunistisk virksomhed.

Hvilket dansk parti bliver forbundet med kommunisme?

Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) er et dansk politisk parti, der blev stiftet på en konference i Fredericia af tre udbrydergrupper fra Socialdemokratiet den 9.

Hvem er en del af Sovjetunionen?

Sovjet bestod udover de tre ovennævnte af følgende republikker, der i dag er selvstændige stater: Azerbaidjan, Armenien, Estland, Letland, Lithaun, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldavien, Tadjikistan, Turkmenistan og Uzbekistan.

Hvad skete i Danmark i 1941?

1941 bortfaldt Den Tysk-sovjetiske Ikke-angrebspagt (1939-41), som hidtil havde beskyttet danske kommunister imod at blive forfulgt af den tyske besættelsesmagt; tyskerne krævede nu, at ledende danske kommunister blev interneret.

Er der et kommunistisk parti i Danmark?

Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) er et dansk kommunistisk parti, der blev dannet i d. 9. november 1993 af en udbrydergruppe fra DKP som følge af det ideologiske opgør der fulgte efter Sovjetunionens sammenbrud.

Hvem vandt Operation Barbarossa?

Operation Barbarossa er stadig historiens største militære operation mht. antallet af soldater, vundet/tabt areal og tab af menneskeliv. Nederlaget i Operation Barbarossa resulterede i sidste ende i, at Tyskland led nederlag, hvorfor mange anser operationen som et vendepunkt i krigen.

Hvad var Tysklands egentlige mål med besættelsen af Danmark?

Tysklands angreb på Norge og Danmark 9. april 1940 var foranlediget af et tysk ønske om på den ene side at give den tyske flåde bedre operationsbetingelser i Atlanterhavet og på den anden side at sikre udskibningen af svensk jernmalm til den tyske rustningsindustri fra den norske havneby Narvik.

Hvilket parti har traditionelt været bøndernes parti?

århundrede førte til en skarpere opdeling af samfundet. Fælles for de tre ovennævnte partier er, at de hver især var knyttet til en bestemt erhvervsgruppe eller klasse: Højre til godsejere og embedsmænd, Det forenede Venstre til bønderne og Socialdemokratiet til arbejderne.

Hvilke lande bestod Sovjetunionen af?

Sovjetunionen. Sovjetunionen blev dannet i 1922 - 5 år efter den russiske revolution - da den Russiske Føderation, Ukraine, Hviderusland og den Transkaukasiske Føderation bestående af Azerbaidjan, Armenien og Georgien oprettede Unionen af Socialistiske Sovjet Republikker (USSR).

Hvad var Soviet Union?

Hvad var Sovjetunionen? Sovjetunionen (også kendt som USSR – Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker) eksisterede fra 19. Unionen bestod af 15 republikker, som hver især havde deres egen lovgivende forsamling (øverste sovjet) og regering.

Hvad er klassekamp socialisme?

Klassekampen består, i at klasserne kæmper mod hinanden for at opnå et af de to modstridende mål og slutteligt om at afskaffe kapitalismen. Marx påstår, at "klassekampen" ikke er en subjektiv teori, en "teori" eller et synspunkt blandt andre.

Hvornår er 1800 tallet?

Det 19. århundrede består af årene 18, det er ofte forvekslet med 1800-tallet som består af årene 1800 til 1899.