Table of Contents:

 1. Hvad betyder rødt hus i tilstandsrapporten?
 2. Hvad er en K1?
 3. Kan man sælge et hus uden tilstandsrapport?
 4. Hvad betyder K2 og K3 i tilstandsrapport?
 5. Hvad er en god tilstandsrapport?
 6. Hvad skal der stå i en tilstandsrapport?
 7. Hvad kigges der på i en tilstandsrapport?
 8. Hvad betyder farverne i en tilstandsrapport?
 9. Kan man byde på et hus uden tilstandsrapport?
 10. Kan man sælge sit hus som beset?
 11. Hvor gammel må en elinstallationsrapport være?
 12. Hvad skal man kigge efter i en tilstandsrapport?
 13. Hvor meget kan man tillade sig at byde under på et hus?
 14. Hvad skal som udgangspunkt ikke registreres i en tilstandsrapport?
 15. Hvad koster et huseftersyn?

Hvad betyder rødt hus i tilstandsrapporten?

Fremover bliver kritiske skader, som straks skal udbedres, markeret med rødt i tilstandsrapporterne, mens alvorlige skader, der nok skal udbedres, men godt kan vente et par år, markeret med gult. Mindre alvorlige skader bliver markeret med gråt, mens skader, der skal undersøges nærmere, bliver markeret med sort.

Hvad er en K1?

K1: Mindre alvorlige skader Er skader som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Kan man sælge et hus uden tilstandsrapport?

Som udgangspunkt kan man sagtens sælge sit hus uden en tilstandsrapport, dog er tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten nødvendig for at kunne tegne en ejerskifteforsikring.

Hvad betyder K2 og K3 i tilstandsrapport?

Hvis du har købt eller solgt hus, er der en god chance for, at du kan nikke genkendende til betegnelser som K1, K2 og K3. For disse udtryk optræder i en tilstandsrapport og står for henholdsvis mindre alvorlige skader, alvorlige skader og kritiske skader.

Hvad er en god tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten skal udføres af en uvildig, beskikket byggesagkyndig. Rapporten er gyldig 6 måneder efter udstedelse. Hvis ejendommen inkluderer flere bygninger, vil tilstandsrapporten dække samtlige bygninger som gennemgås af den byggesagkyndige.

Hvad skal der stå i en tilstandsrapport?

Vær opmærksom på, at tilstandsrapporten kun indeholder en beskrivelse af forhold, som afviger fra tilstanden på tilsvarende boliger af samme type og alder. Med andre ord anses det ikke for en skade, hvis problemet, fx en vis mængde fugt i en kælder, er almindeligt i tilsvarende huse.

Hvad kigges der på i en tilstandsrapport?

Formålet med en tilstandsrapport er, at fortælle køberen om kvaliteten og tilstanden af den bolig som køberen er interesseret i at købe. Rapporten skal altså give køberen en ide om, hvad det er, han eller hun køber, så der ikke opstår overraskelser over fejl og mangler, når boligen er købt.

Hvad betyder farverne i en tilstandsrapport?

K'erne bliver nu erstattet af farvekoderne grå, gul, rød og sort. En grå farve indikerer, at der er tale om en mindre alvorlig skade, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion. Gul indikerer skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt.

Kan man byde på et hus uden tilstandsrapport?

Det er ikke et krav, at der skal udarbejdes tilstandsrapport og elinstallationsrapport i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Kan man sælge sit hus som beset?

SVAR: Man kan ikke ved salg i levende live sælge sin ejerbolig totalt uden ansvar. Dette fremgår af § 21 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Hvor gammel må en elinstallationsrapport være?

En elinstallationsrapport skal være udarbejdet eller fornyet mindre end 1 år før den dag, hvor du som køber modtager rapporten.

Hvad skal man kigge efter i en tilstandsrapport?

Rapporten skal både indeholde egentlige skader og tegn på skader eller hvis der mangler bygningsdele, der kan give anledning til skader. Mere præcist drejer det sig om følgende områder: Brud (eksempelvis flækkede tagsten) Lækager (eksempelvis utætte fuger på badeværelset)

Hvor meget kan man tillade sig at byde under på et hus?

Om 20% under udbudsprisen er for meget eller ej er nok svært at sige entydigt. Hvis sælger fastsætter en skarp pris fra starten i dette svære marked, så vil jeg nok mene 20% under er useriøst, men i sidste ende er det jo kun sælgeren der kan vurdere om buddet er useriøst eller ej.

Hvad skal som udgangspunkt ikke registreres i en tilstandsrapport?

7. Hvad skal som udgangspunkt ikke registreres i en tilstandsrapport. Vejledning om forhold ved huset, fx tag, ydermure, gulve, vinduer og døre, der ikke bør registreres som skader.

Hvad koster et huseftersyn?

En tilstandsrapport koster mellem 4.000 og 10.000 kroner ifølge Erhvervsstyrelsens website boligejer.dk, hvor du kan finde navne og kontaktoplysninger på byggesagkyndige i den kommune, du bor i.