Table of Contents:

  1. Hvad handler de fire evangelier om?
  2. Hvad er det specielle ved Johannesevangeliet?
  3. Hvor gammel er evangeliet?
  4. Hvem har skrevet Johannesevangeliet?
  5. Hvad er det ældste evangelium?

Hvad handler de fire evangelier om?

Evangeliegenren. Ordet evangelium bruges altså også om den bestemt genre, der skildrer Jesu. Mens de nytestamentelige breve indeholder formaninger og teologiske udredninger om Jesus som en guddommelig person, der frelser, så ligger vægten i evangeliegenren på Jesus' liv på jorden, hans død og opstandelse.

Hvad er det specielle ved Johannesevangeliet?

Johannesevangeliet er helt anderledes. Det handler ganske vist også om Jesu liv, død og opstandelse, men den johannæiske Jesus (dvs. Jesus ifølge Johannesevangeliet) gør ting, som Jesus ikke gør i de andre evangelier (fx forvandler vand til vin).

Hvor gammel er evangeliet?

I dag regnes Markusevangeliet normalt som det ældste, med Matthæusevangeliet som nr. to fra et sted i 70'erne e.Kr. eller år 85. Det er især beretningen om Jerusalems ødelæggelse, der skubber dateringen til efter 70. Nogle bibelforskere hævder dog, at evangeliet stammer fra før 70.

Hvem har skrevet Johannesevangeliet?

Apostlen Johannes skrev denne bog. Gennem hele bogen omtaler han sig selv som »den discipel, Jesus elskede« (se Joh 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20). Johannes og hans bror Jakob var fiskere (se Matt 4:21).

Hvad er det ældste evangelium?

Markusevangeliet er den anden bog i Det Nye Testamente, og det korteste og sandsynligvis ældste evangelium. Sammen med Matthæusevangeliet og Lukasevangeliet regnes det til de såkaldte synoptiske evangelier.