Table of Contents:

  1. Hvad er Fibonacci sekvensen?
  2. Hvad kan man bruge Fibonacci-tal til?
  3. Hvad kommer der efter en milliard?
  4. Hvordan fremkommer Binets formel?
  5. Er talrækken uendelig?
  6. Hvordan laver man Det gyldne snit i Word?
  7. Hvem opfandt 10 Talssystemet?
  8. Hvor meget er en Centillion?
  9. Hvor mange tusinder er der i en million?
  10. Hvor meget er en googolplex?

Hvad er Fibonacci sekvensen?

Fibonacci-sekvensen er et numerisk mønster – en række tal, hvor et tal findes ved at tilføje de to tal før det. Sekvensen vises i mange indstillinger i matematik og i andre videnskaber. Matematikere har lært at bruge Fibonaccis sekvens til at beskrive visse former, der forekommer i naturen.

Hvad kan man bruge Fibonacci-tal til?

Måske har du hørt tale om Det gyldne snit eller Fibonacci-tal. Det er en matematisk udregning, som har vist sig at have stor betydning for, hvordan vores verden er blevet designet og den kan ses mange steder i naturen. Det gyldne snit kan også bruges til at skabe balance for øjet.

Hvad kommer der efter en milliard?

Talordene milliard, billiard osv. ... Mens million betyder det samme på de to skalaer så har talordene billion, trillion osv.

Hvordan fremkommer Binets formel?

Generalisering af Binets formel Talfølgen Fn defineres rekursivt: Fn = α·Fn–2 + β·Fn–1 n = 3, 4, 5 . . .

Er talrækken uendelig?

Vi lærer hurtigt, at talrækken fortsætter, også forbi de største navngivne tal – fx en googol, som er et ettal efterfulgt af hundrede nuller, eller en googolplex, som er 10googol. Intet tal er større end uendeligheden. ... og vi lærer at forstå, at tretallerne efter kommaet fortsætter i det uendelige.

Hvordan laver man Det gyldne snit i Word?

Find det gyldne snit - ved hjælp af Word Indsæt tabel med 8 x 8 felter. Placer billedet under tabellen. Træk og juster i tabellens hjørner, indtil størrelsen ca. er den samme.

Hvem opfandt 10 Talssystemet?

Det indisk-arabiske talsystem, arabiske talsystem eller titalssystemet er verdens mest udbredte talsystem. Det er opfundet af indere, formidlet til Vesten af araberne og i dag brugt vidt omkring i verden, herunder også i Kina med en speciel udformning af de kinesiske tal.

Hvor meget er en Centillion?

En centillion er tallet for 10600, dvs. et ettal efterfulgt af 600 nuller. På engelsk betyder centillion 10303.

Hvor mange tusinder er der i en million?

En million (forkortes mio.) er tallet for tusind tusinder = 106 = 1.000.000 og dermed det tal, der efterfølger 999.999 og som bliver efterfulgt af 1.000.001. SI-præfikset M for mega angiver en million.

Hvor meget er en googolplex?

Kort efter offentliggørelsen af en googol svarede en af Kasners kolleger igen med et endnu mere fantastisk tal, nemlig 10googol, altså 10 ganget med sig selv googol gange. Dette tal kaldes en googolplex og er det største med et almindeligt kendt navn.