Table of Contents:

 1. Hvad er et nationalfølelse?
 2. Hvad er forskellen på national identitet og nationalisme?
 3. Hvad er en national identitet?
 4. Hvem grundlagde nationalisme?
 5. Hvilke lande har nationalisme?
 6. Hvad er fædrelandskærlighed?
 7. Hvad er national bevidsthed?
 8. Hvad er definitionen på nationalisme?
 9. Hvilke identiteter er der?
 10. Hvad betyder begrebet nationalisme?
 11. Hvordan startede nationalismen?
 12. Hvad betyder det at noget er et forestillet fællesskab?
 13. Hvad er nationalisme i Danmark?
 14. Hvad tror en patriot på?
 15. Hvorfor opstod fædrelandskærlighed?

Hvad er et nationalfølelse?

) følelse af og agtelse for ens egen nations særpræg, dens ære, historie, selvstændighed osv.; fædrelandsfølelse; fædrelandskærlighed.

Hvad er forskellen på national identitet og nationalisme?

Ordet bruges i almindelig tale som et negativt udtryk for den holdning, at ens egen nationalitet er andres nationalitet overlegen og står her i modsætning til begrebet national identitet, som udtrykker respekt for egen såvel som andres nationale identitet.

Hvad er en national identitet?

National identitet er det, der forbinder os med bestemte værdier og kulturopfattelser. Det er en form for kollektiv identitet. Den nationale identitet er med til at skabe sammenhænge både i hverdagen og i det samfund, vi er en del af.

Hvem grundlagde nationalisme?

Historie. Nationalismen udvikledes som idé i 1700-tallet og kom første gang fuldt til udtryk under Den Franske Revolution. Idéen blev basis for krav om politisk selvbestemmelse for nationer (se national selvbestemmelse) og dermed en udfordring for traditionelle imperier, der omfattede en række nationer og folkeslag.

Hvilke lande har nationalisme?

Siden årtusindskiftet har en styrket nationalisme igen spillet en større rolle i mange lande, af mange betragtet som en modreaktion mod den stigende globalisering....Sovjetunionens opløsning
 • Estland,
 • Letland,
 • Litauen,
 • Hviderusland,
 • Ukraine,
 • Moldavien,
 • Armenien,
 • Georgien,

Hvad er fædrelandskærlighed?

Patriotisme, fædrelandskærlighed; en patriot elsker sit fædreland og arbejder for det på en uegennyttig og selvopofrende måde.

Hvad er national bevidsthed?

Nationalismen udviklede sig i mange (især oversøiske) koloniområder som en selvbevidsthed om eget værd, der førte til en trang til frihed og selvbestemmelse og herfra videreudviklede sig til en nationalpræget "vi"-bevidsthed.

Hvad er definitionen på nationalisme?

Nationalisme betegner en ideologisk dyrkelse af nationen som identitetsskabende enhed, enten politisk eller kulturelt. Den har haft mangfoldige udtryk gennem tiderne, og dens rødder er stærkt omdiskuterede.

Hvilke identiteter er der?

Inden for sociologien inddeler man ofte menneskets identitet i fire grundlæggende niveauer, der hænger sammen:
 • Jeg-identiteten.
 • Den personlige identitet.
 • Den sociale identitet.
 • Den kollektive identitet.

Hvad betyder begrebet nationalisme?

Nationalisme betegner en ideologisk dyrkelse af nationen som identitetsskabende enhed, enten politisk eller kulturelt. Den har haft mangfoldige udtryk gennem tiderne, og dens rødder er stærkt omdiskuterede.

Hvordan startede nationalismen?

Grunden til, at nationalismen blev den dominerende ideologi i Danmark, var formodentlig nogle af de krige, Danmark blev indviklet i i 1800-tallet, således Slaget på Reden 1801, Københavns bombardement 1807, Kanonbådskrigen , Treårskrigen og krigen i 1864.

Hvad betyder det at noget er et forestillet fællesskab?

(Hentet fra “Imagined Communities”). Denne tanke indebærer, at det selv i små nationer som Danmark ikke er muligt at kende alle medlemmer af det nationale fællesskab. Fællesskabet er i stedet forestillet og ideologisk.

Hvad er nationalisme i Danmark?

Grunden til, at nationalismen blev den dominerende ideologi i Danmark, var formodentlig nogle af de krige, Danmark blev indviklet i i 1800-tallet, således Slaget på Reden 1801, Københavns bombardement 1807, Kanonbådskrigen , Treårskrigen og krigen i 1864.

Hvad tror en patriot på?

Patriotisme, fædrelandskærlighed; en patriot elsker sit fædreland og arbejder for det på en uegennyttig og selvopofrende måde.

Hvorfor opstod fædrelandskærlighed?

Fædrelandskærligheden var den (pligt-)følelse, der bandt individerne sammen som en helhed og forbandt regenten med folket. Kærligheden til fædrelandet skulle sikre, at den enkelte borger tilsidesatte egeninteressen og tilrettelagde sine handlinger efter hensynet til det almene bedste.