Table of Contents:

  1. Hvad er der indeni Jorden?
  2. Hvad fastholder atmosfæren?
  3. Hvad består Jordens midte af?
  4. Hvor mange tektoniske plader har Jorden?
  5. Hvilke luftarter er der i atmosfæren?
  6. Kan vi påvirke sammensætningen af atmosfærens luftarter?

Hvad er der indeni Jorden?

Kernen består af krom, svovl, jern og nikkel. Jern smelter ved en temperatur på 1.540 °C, derfor ville man måske tro at indre kerne består af flydende metaller, men dette er dog ikke rigtigt. I den indre kerne er der et så voldsomt tryk, så det gør den indre kerne fast.

Hvad fastholder atmosfæren?

Atmosfæren holdes på plads af Jordens tyngdefelt og deltager således i Jordens rotation (Jordens magnetfelt forhindrer, at solvinden og den kosmiske stråling ikke skræller atmosfærens øverste lag af).

Hvad består Jordens midte af?

Den indre kerne består primært jern, silicium og nikkel. Den ydre kerne er flydende og har en densitet på 10-12 g/cm3. Jordens magnetfelt dannes af de flydende strømme af nikkel og jern i den ydre kerne.

Hvor mange tektoniske plader har Jorden?

I alt er der 10 meget store plader og lige så mange mindre såkaldte mikro-plader, som man har navngivet. Pladerne er op til 200-300 km tykke under de store kontinenter og meget tyndere (5-100 km) under oceanerne.

Hvilke luftarter er der i atmosfæren?

78 % kvælstof, 21 % ilt og 1 % argon. Luft indeholder desuden vanddamp, der udgør mellem 0,1 % og 4 % af troposfæren. Varmere luft indeholder normalt mere vanddamp end koldere luft. Derudover indeholder luften ganske små mængder af andre gasser, såkaldte sporgasser, bl.

Kan vi påvirke sammensætningen af atmosfærens luftarter?

Jordens atmosfære består af forskellige luftarter, inklusiv vand i gasfase som vanddamp og vand i dråber eller som iskrystaller....Jordens atmosfære.
Atmosfærens luftarter
Nitrogen78,0842%
Oxygen20,9463%
Argon0,93422%
Kuldioxid (CO2)0,03811%