Table of Contents:

 1. Hvad er de 4 konventioner?
 2. Hvad er reglerne for krig?
 3. Hvad er de fire konventioner?
 4. Hvem har underskrevet Genevekonventionen?
 5. Hvor mange konventioner er der i Danmark?
 6. Hvilke lande har underskrevet FN's Flygtningekonvention?
 7. Hvad er civile mål?
 8. Hvad betyder krigsforbrydelser?
 9. Hvem lavede Genevekonventionen?
 10. Hvornår tiltrådte Danmark den europæiske menneskerettighedskonvention?
 11. Hvor mange mennesker gav Danmark asyl til i 2014?
 12. Hvad er et militært mål?
 13. Hvordan man sagsøger?

Hvad er de 4 konventioner?

august 1949 fire internationale konventioner henholdsvis til forbedring af såredes og syges vilkår i de væbnede styrker i felten, til forbedring af såredes, syges og skibbrudnes vilkår i de væbnede styrker på søen, om behandling af krigsfanger og om beskyttelse af civile personer i krigstid.

Hvad er reglerne for krig?

Hverken civilbefolkningen eller enkelte civile må udsættes for direkte angreb. Angreb må alene rettes mod militære mål, og kun når militær nødvendighed foreskriver det. Krigens parter har en forpligtelse til at evakuere syge og sårede fra slagmarken og sørge for, at de får den nødvendige lægehjælp.

Hvad er de fire konventioner?

Geneve-konventionen (som er fire konventioner og tre tillægsprotokoller) angiver alment gældende retningslinjer som alle krigsførende skal følge, som skal sikre, at civilbefolkningen ikke udsættes for direkte angreb, at sårede kan få behandling, at krigsfanger kan få nødhjælp og kommunikere med deres familier og at ...

Hvem har underskrevet Genevekonventionen?

Genève-konventionerne har i praksis opnået det, man kalder universel ratifikation, hvilket vil sige, at de er underskrevet af alle Stater i verden. Alle Stater er derfor bundet af dem. Genève-konventionerne anses derudover for sædvaneret.

Hvor mange konventioner er der i Danmark?

Danmark har tiltrådt otte af FN's ni kernekonventioner om menneskerettigheder. FN's Konvention om Vandrende Arbejdstageres Rettigheder​ er altså ikke ratificeret/tiltrådt af Danmark - og findes kun på engelsk.

Hvilke lande har underskrevet FN's Flygtningekonvention?

Danmark underskrev flygtningekonventionen, som det første land i verden, 4. december 1952, og den har siden været grundlag for den danske asyllovgivning. 145 lande har underskrevet konventionen og 146 protokollen per 1. juli 2013.

Hvad er civile mål?

Civile genstande – huse, hospitaler, skoler, religiøse bygninger og steder, kulturelle og historiske bygninger osv. – må ikke angribes, så længe de ikke bruges til fjendtlige formål. Af samme grund er der heller ikke noget – juridisk set – der hedder civile mål. Der er civile genstande og militære mål.

Hvad betyder krigsforbrydelser?

Krigsforbrydelser, blandt andet krænkelser af love eller sædvaner om krigsførelse, drab på civile i besatte områder eller deportationer til slavearbejde, drab af krigsfanger og gidsler, plyndring af offentlig ejendom, formålsløs ødelæggelse af byer m.m.

Hvem lavede Genevekonventionen?

Genevekonventionerne er et sæt på 4 konventioner, der udgør krigens love indenfor international ret. Konventionerne er udformet over 85 år. Initiativet til dem blev taget af Henri Dunant, der blev forfærdet over de rædsler han oplevede under slaget ved Solferino. Konventionerne er undertegnet i Geneve, deraf navnet.

Hvornår tiltrådte Danmark den europæiske menneskerettighedskonvention?

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - forkortet EMRK - blev ratificeret i Danmark den 3. september 1953, men blev først formelt en del af dansk ret ved inkorporeringen den 29. april 1992.

Hvor mange mennesker gav Danmark asyl til i 2014?

I 2014 var der lidt over 14.000 mennesker, som søgte om asyl i Danmark. Året før var det kun halvt så mange. De nyeste tal fra Udlændingestyrelsen viser, at der fra januar til og med juli 2015 var 5.174 personer, der søgte om asyl i Danmark.

Hvad er et militært mål?

Der er tale om et militært mål, når dets ødelæggelse, erobring eller neutralisering under de på det pågældende tidspunkt herskende omstændigheder udgør en klar militær fordel. Civile genstande er alle genstande, der ikke er militære mål.

Hvordan man sagsøger?

Du kan henvende dig til retten personligt, telefonisk, ved brev eller mail. Man anlægger en sag i småsagsprocessen ved, at sagsøger udfylder en stævningsblanket til retten. Når sagsøgte har afleveret en svarblanket, hjælper retten med forberedelsen af sagen.